Rusztowanie elewacyjne

W ofercie wynajmu posiadamy następujący sprzęt :

  • Rusztowanie elewacyjne Dopellenger firmy Ringer,
  • Rusztowanie warszawskie

Warunki Wynajmu:

 

  • Koszt wynajmu liczony jest od daty wydania do daty zwrotu towaru
  • Do cen należy doliczyć 23% VAT
  • Pobieramy kaucję w wysokości 200-500 zł – przy wypożyczeniu każdej maszyny
  • Koszt roboczogodziny czyszczenia lub naprawy wynosi 50 zł netto + VAT

Ogólne warunki:

Najemcy nie wolno wypożyczać sprzętu innym osobom, użytkować sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, dokonywać w urządzeniu jakichkolwiek napraw i przeróbek.
W przypadku uszkodzenia z winy klienta (uszkodzenie mechaniczne lub nieprawidłowe korzystanie) pokrywa on koszty naprawy sprzętu w wysokości 100%, w innym wypadku nie jest obciążony kosztami naprawy.
W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży urządzenia najemca zobowiązany jest do uregulowania równowartości za sprzęt w wysokości 100%.

Sprawy sporne jak też nieregulowane w niniejszej umowie będą rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Limanowej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

Dokumenty wymagane przy rejestracji nowych klientów:

 

  • Dwa dowody tożsamości ze zdjęciem [osoby prywatne]
  • Wypis z KRS [Firmy] - kopie
  • Nadanie numeru NIP [Firmy] - kopie
  • Nadanie numeru REGON [Firmy] - kopie

Ta strona używa cookies dzięki którym nasz serwis może działać sprawniej. Korzystając z tej strony zgadzasz się na użycie plików cookie.

OK, zamknij
Więcej informacji